top of page

Wijk bij Duurstede

De Heul

Het wijkwinkelcentrum ‘de Heul’ is aan vernieuwing toe. De nabijgelegen sporthal en zwembad zijn buiten gebruik. De wens was om hier een nieuw integraal woon- en winkelgebied te ontwikkelen. Wij hebben hiervoor twee woongebouwen met dagwinkels, een Lidl en de openbare ruimte ontworpen.

 

Belangrijk was om écht de stem van de omwonenden en Gemeente te horen voor dit project, daarom hebben we een intensief participatietraject doorlopen. Daarbij was de groene omgeving en inpasbaarheid van de nieuwe gebouw in de bestaande omgeving het centrale uitgangspunt.

 

2022 kolom grijs kruis rechts wit.jpg
Jaar

2022

Opdrachtgever 

Metropool vastgoedontwikkeling

Partners

Gemeente Wijk bij Duurstede

Programma

3000 m2 winkels, 106 appartementen: 38 sociale huurappartementen en 68 koopappartementen

Thema

winkelcentra, mixed-use, ontmoeten, wonen, retail

Balkons als intermediair voor groene omgeving

De architectuur van de nieuwe gebouwen staat in dienst van de groene omgeving. Beide gebouwen zoeken aansluiting met de omliggende omgeving; namelijk de Stempelwijk en Hofwoningen. Daarbij speelt de vormgeving van de balkons een grote rol, de balkons zien wij als intermediair tussen de woning en de groene omgeving. De gevel van de gebouwen is niet bedoeld als een scheidingslijn, maar als een overgangszone. De architectuur kenmerkt zich door lange horizontale lijnen, bestaande uit balkons en horizontale banden. Hierdoor wordt het omliggend groen en de omgeving optimaal zichtbaar en een onderdeel van de gebouwen zelf.


Groenbeleving

De twee bouwblokken zijn qua uitstraling verwant aan elkaar. Beide gebouwen krijgen groene binnenhoven. Deze binnenhoven, maar ook de groene gevels, dragen bij aan de duurzame beleving van het gebouw. Het groen zorgt tevens voor meer woonkwaliteit en biodiversiteit.

 

Nul-op-de-meter

Groene omgeving en duurzaamheid waren belangrijke uitgangspunten voor dit project, daarom hebben we beide bouwblokken energieneutraal ontwikkeld. Daarvoor hebben we onder andere gezorgd voor koude en warmteopslag, zonnepanelen op het dak van de appartementen en op carports van het parkeerterrein in het openbare gebied.


Samen creëren

Bij de totstandkoming van dit ontwerp hebben we vier meedenkgroep sessies gehouden (participatietraject). Daarbij zijn veel onderwerpen aan bod gekomen, onder andere: Proces (planning en procedures), woon- en winkelprogramma, stedenbouwkundige opzet (bouwmassa, bezonning, uitzicht), architectuur (uitstraling, materiaalgebruik), openbare ruimte (groen en veiligheid) en verkeer (rijroutes en parkeren). Dit plan is daarmee echt samen met de omwonenden en gemeente tot stand gekomen. 

bottom of page