top of page

Amstelveen

Winkelcentrum Westwijk

Meerdere keren hebben wij mogen ontwerpen voor Winkelcentrum Westwijk in Amstelveen. In 1991 zijn we al gestart met het ontwerpen van het eerste wijkcen­trum voor de nieuwe ‘Westwijk’ gelegen tussen de gemeenten Bovenkerk en Uithoorn.

Daarna hebben we ook het ontwerp mogen maken om dat bestaande winkelcentrum te renoveren en uit te breiden. De uitbreiding beslaat 1400m2 BVO. Met deze ruimte voor nieuwe detailhandel hebben we ruimte kunnen geven aan de groeiende vraag vanuit de wijk Westwijk.


De uitbreiding van het bestaande passagegebied zorgt ook voor een nieuwe eigentijdse beleving van het Westwijkplein en de woningen boven het winkelgebied. Door het integreren van groen in de plannen en het slim wegwerken van installa­ties hebben we het winkelcentrum een nieuwe uitstraling kunnen geven en voor echte meerwaarde in de wijk kunnen zorgen.

2022 kolom grijs kruis rechts wit.jpg
Jaar

2016

Opdrachtgever 

Delta Loyd

Partners

DID vastgoed, Van Zoelen

Programma

1400 m2 nieuw winkeloppervlak
3000 m2 bestaande winkels

Thema

winkelcentra, retail

bottom of page